JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг
JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг
JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг
JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг
JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг
JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг
JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг
JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг
JDU.mn Машины зогсоол, замын тэмдэг

Машины зогсоол, замын тэмдэг

Машины зогсоол, замын тэмдэг, тэмдэглэгээний будаг


Гарааж дотор, гадаа зогсоол, замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийхэд зориулсан тусгай будаг.

Нийт 2 төрөл байгаа :

  • Асфальт
  • Цементэн замд ашигладаг.

Үүнд: Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зам дээрх тэмдэг, тэмдэглэгээ болон явган хүнд зориулагдсан гарц мөн нисэх онгоцны нислэгийн талбайн зурвас газрыг будахад ашиглана.

Шар- 18л-90-100м2
Цагаан-18л-54-90м2

Замын тэмдэглэгээний будаг