JDU.mn Усны хамгаалалттай будаг
JDU.mn Усны хамгаалалттай будаг
JDU.mn Усны хамгаалалттай будаг

Усны хамгаалалттай будаг

Уритан усны хамгаалттай дээврийн будаг
Дээврийн будагны сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи.


ОНЦЛОГ: Усанд онц тэсвэртэй Уритан үе нь өөрийн гайхамшигтай уян хатан чанар болон нарийн бүтэцтэй тул байшин барилгад үүсдэг хүйтний агшилт, халууны тэлэлт зэргээс үүсч болох аливаа хагарал цууралт гарахад ,усны дусаалга болон шингэн нэвтрэлтээс хамгаалж чаддаг.Цаг агаарын ямар ч нөхцөл байдалд тэсвэртэй, удаан хэрэглээ даадаг бөгөөд усанд тэсвэртэй учраас та нэг удаагийн түрхлэг хийсэн ч урт хугацаанд усанд тэсвэртэй гадаргууг бий болгох болно.Усанд тэсвэртэй гадаргууд ямар нэгэн механик гэмтэл гарсан тохиолдолд зөвхөн тухайн хэсэгт нь засвар хийх боломжтой байдаг тул эдийн засгийн хувьд ч хэмнэлттэй. Үүнээс гадна, тухайн гадаргууд хийх түрхлэгийн үеийн зузааныг хянах боломжтой. Уг будаг нь гадаргууг уснаас тусгаарлаж үе үүсгэнэ. Тэгш гадаргуут дээвэр, биеийнтамирын талбай, хүүхдийн тоглоомын газар болон бусад хэрэгцээт газар нийт 3н үеээр будна.

Усны хамгаалалттай будаг